Címkefelhő

Archive of posts published in the tag: könyv

Koltai Tamás: Zsöllye, balközép 4. sor 1. szék

Lázár Egon Visszapillantó című könyvéről

Bevallja, hogy nagy álma volt a Vígszínházban dolgozni, ami Várkonyi Zoltán hívására meg is valósult.

Rádai Andrea: Gyerekdarabok betárazva

DráMAI mesék. 1-2. kötet

A cím maga drámai meséket, gyerekdarabokat jelöl meg, ily módon nem korlátozza a kötet érvényességi körét a bábszínházakra. A szövegek nagy szabadságot adnak a technikai megvalósítás terén, nem tartalmaznak sok instrukciót.

Kovács Dezső: Színidirektorok kiskátéja

Herczeg Tamás Színházvezetés című könyvéről

A könyv a színigazgatást mint kulturális menedzseri tevékenységet, mint sajátos szakmát állítja vizsgálódásának fókuszába.

Tarján Tamás: D. B. K. J.

P. Müller Péter: A magyar dráma az ezredfordulón című könyvéről

…a könyv esszencialitása sürgeti, hogy részletezőbb, további terepekre is kiterjeszkedő legyen: továbbíródjék.

Rádai Andrea: Két kötet, szünettel

Tarján Tamás két kritikakötetéről

Tarján írásai nem fecsegősen megnyerőek vagy jófejkedők, hanem tömörek, elemzőek és lényegre törők. Mintegy védjegyük a sűrített, meggyőző erejű, váratlan költői képek használata…

Katona Eszter: Spanyol rövidszínházi darabok

A Francisco Gutiérrez Carbajo szerkesztette Teatro breve actual (Kortárs rövidszínház) című könyvről

Több spanyol városban születtek úgynevezett mikroszínházi kezdeményezések, melyek szűk térben (10-15 négyzetméter), kisszámú közönség előtt (15 fő) adnak elő rövid, 10-15 perces kortárs műveket.

P. Müller Péter: A provokatív állapot

Darida Veronika: Jeles András és a katasztrófa színháza (egy színházi gondolkodás bemutatása) című könyvéről

A kismonográfia Jeles András színházi munkásságának áttekintő bemutatását nyújtva azzal a módszerrel él, hogy egy vezérszólamra, központi fogalomra, szemléletre vezeti vissza Jeles András színházrendezői tevékenységét.

Turbuly Lilla: Balett és diktatúra

Bodor Johanna Nem baj, majd megértem című könyvéről

Amiben még a szerző élete eltért egy átlag tinédzser életétől: tizennyolc éves korában egyedül maradt Bukarestben, mivel a szüleinek lehetősége nyílt az áttelepülésre…

Varga Anikó: Az átmenetiség színházi jelenségei

Kovács Flóra A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban című könyvéről

Kovács Flóra könyve alapos elméleti műveltségről tanúskodik, amelyet a szerző érzékenyen alkalmaz az elemzések során. Ugyanakkor a kiválasztott színházi előadásokkal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mennyiben reprezentatív a válogatásuk.

Nánay István: Ilyen (is) volt

Csáki Judit Alföldi színháza című könyvéről

Alföldi öt nemzeti színházas éve végül is a szó legigazabb és legmélyebb értelmében nemzeti év volt (ahogy Csáki könyvének alcíme is pontosan jelzi), azaz megmutatta, hogy a XXI. században mi lehet az ország első színházának nevében a „nemzeti” jelző értelme. Az Öt nemzeti év alcímű kötet bevallottan és felvállaltan szubjektív mű, ugyanakkor tényszerű krónika is,…