A jövő városi színháza

Milo Rau, Stefan Bläske, Steven Heene, Nathalie De Boelpaep és az NTGent alkotócsoportja
2018-12-28

A városi színház modelljének megnyitására, a városi, nemzeti és nemzetközi alkotási módok, a folyamatosan együtt dolgozó társulat és a vendégekre való nyitottság kombinációjára irányuló kísérletek rendre elbuktak a „városi színház” struktúrájának implicit határain. Matthias Lilienthal erre irányuló kísérletét a Münchner Kammerspielében nemrég szakította félbe a politika.

Gent, 2018. május 18.

Előzetes megjegyzések

Minden intézménynek vannak szabályai, így a színháznak is, csak szinte sohasem hozzák nyilvánosságra őket. Például majd minden német városi színházban hallgatólagos szabálynak számít, hogy a produkciókat nem turnéztatják német nyelvterületen kívül (már ha egyáltalán turnéztatják őket) – anyagi okokból, vagy a műszak és a színészek egyeztetésének lehetetlensége miatt. Hasonló áll a tartalmakra is: ugyanazokat a polgári klasszikusokat játsszák Schnitzlertől Ibsenen át Dosztojevszkijig és Csehovig. Új vagy nem európai darabok, nem professzionális vagy idegen ajkú színészek, aktivisták vagy független társulatok csak kísérőprogramokban vagy a stúdiószínpadokon kapnak helyet. Választás elé kényszerülünk: független szféra vagy városi színház, produkció vagy disztribúció, klasszikusok polgári közönségnek szánt adaptációja vagy nemzetközi turnécirkusz a globális elitnek.

De még ha a lokális modell mellett döntünk is, maga a város egy sor implicit szabály következtében konzekvensen kizáródik a „városi színház” munkájából. A város csak a médián keresztül, valamint különböző beszélgetések vagy bemutatók keretében vesz részt a színházban folyó intellektuális és művészi munkában. Legjobb esetben is csak a néhány úgynevezett „civil színházon”[1] (Bürgerbühne) keresztül. A városi színház modelljének megnyitására, a városi, nemzeti és nemzetközi alkotási módok, a folyamatosan együtt dolgozó társulat és a vendégekre való nyitottság kombinációjára irányuló kísérletek rendre elbuktak a „városi színház” struktúrájának implicit határain. Matthias Lilienthal erre irányuló kísérletét a Münchner Kammerspielében nemrég szakította félbe a politika.[2]

Ezért a „jövő városi színházának” megteremtése felé vezető első lépésként az implicit szabályokat explicit szabályokká kell változtatni, az ideológiai vitákat pedig konkrét döntésekké. Hogy néz ki valójában a jövő városi színháza? Ki dolgozik benne, hogyan próbálnak benne, hogyan hoz létre produkciókat, és hogyan turnézik? Hogyan lehet a független alkotási módok, a kollektív és kortárs szerzőség, a globalizált világot nemcsak elemző, hanem azt tükröző és abba beavatkozó társulati színház iránti vágyat szabályok soraként megfogalmazni? Hogyan lehet úgymond rákényszeríteni egy elöregedett intézményt arra, hogy felszabadítsa önmagát, és újból a „világot jelentő” deszkákká váljon?

A papír természetesen mindent elbír. A gyakorlaton kívül nem létezik tényeket teremtő kritika, vagy ahogy Godard mondta egykor: egy filmet, amelyet rossznak tartunk, csak egy másik, talán jobb filmmel lehet kritizálni. Ezért a 2018/19-es évadtól átvesszük egy három játszóhellyel rendelkező, közepes méretű belgiumi városi színház, az NTGent művészeti vezetését. Az első évadban a művészi rezidenciaprogram és egy sor politikai akció mellett nyolc új színházi és táncprodukciót hozunk létre, valamint 41 további produkciót látunk vendégül, illetve közreműködünk azok létrehozásában. Az NTGentben létrehozott összes előadás a GENTI MANIFESZTUM hatálya alatt áll, amely tíz, a múlt évben az évadterv kidolgozása közben megfogalmazódott szabályból áll. A szabályok A jövő városi színháza című projektünk minden területét érintik, a szerzőségre vonatkozó kérdésektől a sokszínűségre és a befogadásra törekvésen keresztül a turnézással kapcsolatos kérdésekig. Az első szabály kivételével kizárólag technikai követelményekről van szó, amelyek hasonlítanak a több mint húsz évvel ezelőtt kiadott DOGMA95 „tisztasági törvényéhez”. Ezt a produkciós és a disztribúciós folyamatra korlátozódó szabályrendszert a jövőbeli tapasztalatok alapján természetesen ki kell majd terjeszteni további területekre is – például a nem európai klasszikusok helyére a műsortervben, vagy a színház nem művészi alkalmazottainak összetételére.

De miért is érdekelné bármelyik franciát, brazilt vagy németet, vagy akár csak brüsszelit vagy oslóit az, hogyan csinálnak Gentben színházat vagy Dániában filmet? A manifesztumok és dogmák lényegüket tekintve nem eleve túlzó követelések? Dehogynem. A GENTI MANIFESZTUM egy túlzó követelés – a színházzal, de mindenekelőtt önmagunkkal szemben, akik benne dolgozunk. Nem kellemes a próbaidőszak első napján a készre húzott Schnitzler-változat és a berendezett próbaszínpad helyett szöveg nélkül, Észak-Irakban, egy többnyelvű társulattal felébredni. E szabályok betartása már pusztán technikai, szervezési okokból is erőink állandó túlfeszítését fogja kívánni. És hasonlóan a DOGMA95-höz lehetséges, hogy végül az NTGentnek egyetlen olyan produkciója sem lesz, amely mind a tíz szabálynak megfelel majd.

De még mindig jobb, ha új, és mindenekelőtt nyilvánosan közzétett szabályokon vitatkozunk, mintha ki-ki szép csendben továbbra is követné az íratlan, ámde annál mélyebben ható szabályokat. Továbbá sokkal jobb, ha mindezt konkrétan, egy létező városi színház és a saját valós munkánk vonatkozásában tesszük. Közösen, nyitottan, támadható módon. És reményeink szerint minden lépéssel kicsit jobban és kicsit konstruktívabban bukunk el.

A genti színház művészeti vezetői: Steven Heene, Milo Rau, Stefan Blӓske. Fotó: NTGent

Genti manifesztum

Először: Már nemcsak a világ ábrázolásáról van szó, hanem a világ megváltoztatásáról. A cél nem a valós ábrázolása, hanem az, hogy maga az ábrázolás váljék valóssá.

Másodszor: A színház nem produktum, hanem produkciós folyamat. A kutatásnak, a szereplőválogatásoknak, a próbáknak és az ezekkel kapcsolatos vitáknak mindenki számára nyilvánosan hozzáférhetővé kell válniuk.

Harmadszor: A szerzőség teljes mértékben a próbákon és az előadásokon közreműködőket illeti (függetlenül a funkciójuktól), és senki mást.

Negyedszer: A klasszikusok szó szerinti színpadi adaptációja tilos. Amennyiben már a próbaidőszak elején rendelkezésre áll valamilyen szöveg – könyv, film vagy színdarab –, az az előadás időtartamának maximum 20%-át teheti ki.

Ötödször: A próbaidőszak legalább negyedét a színházi tereken kívül kell lebonyolítani. Színházi térnek számít minden tér, amelyben valaha darabot próbáltak vagy előadtak.

Hatodszor: Minden előadásban legalább két különböző nyelven kell beszélni a színpadon.

Hetedszer: A színpadon látható előadók közül legalább kettő nem lehet professzionális színész. Az állatok ebbe nem számítanak bele, de örülünk a jelenlétüknek.

Nyolcadszor: A díszlet össztérfogata nem haladhatja meg a húsz köbmétert, vagyis egy olyan tehergépjármű kapacitását, amelyet B kategóriás jogosítvány birtokában bárki vezethet.

Kilencedszer: Évadonként legalább egy produkciót egy kulturális infrastruktúra nélküli háborús vagy válságövezetben kell próbálni vagy előadni.

Tizedszer: Minden előadást legalább három ország legalább tíz különböző településén kell játszani. E kritériumok teljesítése előtt egyetlen előadást sem lehet levenni az NTGent repertoárjáról.

Németből fordította: Kricsfalusi Beatrix

[1] Az állandó társulattal rendelkező városi színházak külön tagozataként működő Bürgerbühne viszonylag új jelenségnek számít a német színházi színtéren. A kezdeményezés célja az, hogy a város lakói a nézői szerepen kívül alkotóként is bekapcsolódhassanak a színházban folyó munkába – azaz nem professzionális előadók professzionális körülmények között végezhessenek színházi alkotótevékenységet. Használhatják az intézmény infrastruktúráját, az ott dolgozó dramaturgok, rendezők és színészek közreműködésével előadásokat hozhatnak létre, melyek bekerülnek a színház repertoárjába. Emellett általában különböző klubok is működnek, melyekben a résztvevők színházi eszközök használatával foglalkoznak az őket érdeklő kérdésekkel. Ebben az esetben a hangsúly nem a végeredményen van, hanem a közös munkafolyamaton. Az első Bürgerbühnét 2009-ben hozták létre a Wilfried Schulz vezetése alatt álló Dresdener Schauspielhausban. Már az első évadban mintegy 400 drezdai polgár részvételével 79 előadást játszottak, melyeket összesen 11 ezer néző tekintett meg. A civil színházak mára már hálózatot alkotnak, 2014 óta saját fesztiváljuk is van. Vö. Hajo Kurzenberger – Miriam Tscholl, szerk., Die Bürgerbühne. Das Dresdner Modell, Berlin: Alexander Verlag, 2014. (A ford.)

[2] Matthias Lilienthal az 1990-es években a Frank Castorf vezette berlini Volksbühne dramaturgja volt, majd 2003-ban az ő koncepciója alapján jött létre a három játszóhelyből álló Hebbel am Ufer (HAU), amely produkciós házként és befogadó színházként meghatározó szerepet játszott a független alkotócsoportok intézményes megerősítésében nemcsak Németország, de egész Európa vonatkozásában. Lilienthal neve összeforrt a német színházi struktúra kereteinek állandó feszegetésével, ezért 2015-ös kinevezése az egyik legnevesebb kőszínház, a Münchner Kammerspiele élére merész kultúrpolitikai döntésnek tűnt. Programja ötvözni akarta az állandó társulattal rendelkező művészszínház és a performanszcsoportokat befogadó produkciós ház előnyeit, még intenzívebbé kívánta tenni a kőszínházi és a független színtér közt elindult párbeszédet. Az első évad tapasztalata alapján úgy tűnt, nincs problémátlan átjárás a különböző színháztípusok, jelesül az állandó társulattal rendelkező, virtuóz színészekre és önálló esztétikai kézjeggyel bíró rendezőkre épülő, repertoárrendszerben működő prózai kőszínház, valamint a projektekre szerveződő, kollektívaként alkotó, a színházat kritikai apparátusnak tekintő performanszszínház között. A színészek a szerepeiket, a művészi értelemben vett kihívást hiányolták, a kollektív alkotáshoz szokott performanszcsoportok idegenül mozogtak a számukra ismeretlen kőszínházi közegben, a kritika és nem utolsósorban a nézők fanyalogtak az eredmények láttán. Ugyan az idén már a színház két produkcióját is beválogatták az évad tíz legfigyelemreméltóbb előadását felsorakoztató Theatetreffenre, 2018. márciusi bejelentése szerint Lilienthal nem kívánja 2020-ig tartó szerződését meghosszabbítani. Döntését a városvezetés bizalmának elvesztésével indokolta (mivel a helyi CSU-frakció már a nézőszámcsökkenés ügyében összehívott meghallgatása előtt eldöntötte, hogy egy újabb ciklus erejéig nem fogja támogatni a munkáját). (A ford.)