Brazília művészeti életről ritkán írunk. Erdődi Katalin a Porto Alegre-i Goethe Intézet meghívására még tavaly töltött közel három hetet a fél kontinensnyi dél-amerikai országban: részt vett egy kétnapos konferencián, amely Cuidado, Arte! (Vigyázat, művészet!) címmel a művészeti szabadság aktuális kihívásait és dilemmáit feszegette (a konferenciaprogram német és portugál nyelven a

Goethe Intézet egyszerűsített linkjén található: https://bit.ly/35RWYrg), s miközben rálátást nyert az ottani kulturális intézményrendszer problémáira, számos helyi kortárs művésszel is megismerkedett. Meghívásának apropóját a németországi Impulse Színházi Fesztivál keretében szervezett Art Under Pressure (Művészet nyomás alatt) című nemzetközi konferencia (részletes program angol nyelven: https://bit.ly/33ToLVG) adta, amelyben 2019 nyarán művészeti vezetőként működött közre. A Porto Alegrében tartott előadásában az európai kultúrpolitikai változásokra fókuszálva Magyarország és Lengyelország példáján mutatta be az autoriter rezsimek kulturális károkozását, és felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyobb szabadság kivívásához a kulturális terület, az intézményi struktúrák belső átalakulása (átalakítása!) is szükséges, ehhez pedig a feminista, antirasszista és dekoloniális intézménykritika fontos támpontokkal szolgálhat. Expozéjára a brazil kollégák igen intenzíven reagáltak – ráismerve a Kelet-Európában és Brazíliában zajló politikai folyamatok közötti hasonlóságokra. „Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egyedül vagyunk, holott ez egyáltalán nem igaz” – mondták többen is. Számára ez és brazíliai útja nemcsak a tudás- és tapasztalatcsere jelentőségére világított rá, hanem arra is, mennyire nagy szükségünk van ilyen találkozásokra ahhoz, hogy közösséget tudjunk vállalni egymással. Az alább olvasható írás egy rendhagyó napló, amely a legfontosabb művészeti találkozásait veszi számba, ezt pedig egy hosszabb „váltóinterjú” követi, amelyben Brazíliában és Magyarországon dolgozó művészeket és kurátorokat kötött össze az elmélyültebb szakmai párbeszéd szándékával.

Facebook Comments