Ami ekkor/itt jelent meg: 2008. november, Folyóirat

2008. november

TARTALOMJEGYZÉK

Nyulassy Attila – Ugrai István – Zsedényi Balázs: A színház középiskolába megy

Közös, esszépályázaton díjazott tanulmány a színházi nevelésről 

A három úttörő és szerencsésen eltérő jellegű előadás (Plazma, hamlet.ws, Klamm háborúja) elemzése során kísérletet teszünk az előadások módszereinek feltérképezésére…

Georges Banu: Az öreg színész, avagy az emlékezet allegóriája

Az öreg színészekről

Az öregedés színpadi jelenléte mélyen megérinti a nézőt, már amennyiben bölcsesség, nem pedig földi hívság van mögötte.

Patrice Pavis: A fizikai színház

A színház fogalmának vizsgálata előadások elemzésével

A színházi világ angol nyelvterületein physical theatre-nek hívják azt a fajta előadást, mely főleg a színész testén, nem pedig a szövegen vagy annak értelmezésén alapul.

Koltai Tamás: Negyven év

Évfordulós jegyzet

Nyílt titoknak számított, hogy a szakma azért szorgalmazza a folyóiratot, mert olyan fórumnak szánja, amely majd „megvédi” a kritikától.

Vszevolod Mejerhold: A revizor

Drámaelemzés, Tompa Andrea bevezetőjével

Mejerhold – ahogy méltatói fogalmaznak – nem A revizort rendezte meg, hanem a teljes Gogolt.

Spiró György: Üdv a bakónak

A közelmúlt és a ma cenzúrájáról

A direktorok átlagos gyávasági mutatója a puha diktatúra óta, ahogy nézem, jelentősen megnőtt.

Gottfried Meyer-Thoss – Anja Dürrschmidt: A színház tükör, párbeszéd és örökös kaland

Beszélgetés Peter Sellarsszal

Előadás előtt mindig bemegyek az öltözőmbe, és végiggondolom, mit kellene megváltoztatnunk, nem kellene-e az egyik jelenethez valamit még hozzátoldani vagy a másikból egyet-mást húzni.

Schuller Gabriella: A trauma színrevitele Ács János Marat/Sade-rendezésében

A legendás kaposvári Marat/Sade-előadásról és a Corvin közben készült híres fotómontázsról

Az 1956-os forradalmat megidéző Marat/Sade előadás ennélfogva december 13. után (Ács János szavaival szólva) politikai misévé alakult.

Renate Klett: Beszélgetések Alain Platellel

2005-2006-ban készített interjúk Alain Platellal

Platel szennyből és glóriából szőtt univerzumát elmesélni nem, csak megélni lehet.