Ami ekkor/itt jelent meg: 2009. április, Folyóirat

Kolozsi László: Rossz bőrben

A Rinoceritiszről

Miután (ha nem is örömmel) felismertük helyzetünket, köz- és egyéb állapotainkat (például a folyton tüntetők vonulásában), nem elégszünk meg már a szimpla közléssel – belőlünk is válhat rinocérosz -, vágynánk megtudni egyebet is.

Harmat György: Az élet slamasztikája

A tavasz ébredéséről

A felnőtteknek nincs kulcsuk a gyerekekhez, hiszen az uralkodó rendszer letéteményesei, mi több: foglyai.

Kornya István: Még egy lépés

Beszélgetés Vidovszky Györggyel

Ha végignézünk a színházak repertoárján, látjuk, hogy nincsenek vagy alig vannak tizenéveseket megszólító előadások.

Molnár Szabolcs: Thizennégyes karika

Tavaszébredésről

Úgy tűnik, hogy sem a Wedekind-drámával takarózó szerzőpáros, sem a budapesti előadás felnőtt alkotói nem ismernek valódi fiatalokat.

Tompa Andrea: A lét elviselhetetlen kettőssége

Nabokov-adaptációkról és Lolita-előadásokról

„Úgy tűnik, az isten is arra teremtette Nabokovot, hogy színpadi anyaggá váljék a rendezők és színészek számára.”

Tompa Andrea: Lágyéka vágya

A Lolitáról

Az Albee-darab idegesítő narrátor-szerepét, a szimpla dramaturgiai mozgatórugót Lukáts Andor a produkció lelkévé, motorjává, fényévé változtatja.

Halász Tamás: Nyomok a sóban

A Tanulmány a Koreografológiáról előadásáról

Gold Bea, a hazai modern tánc halk szavú, elmélyült, kiemelkedően intelligens lírikusa ritkán járt terepre hív magával.

Kutszegi Csaba: Vér, láz, teszt

Vér-reflexről

Nagyot tévedek, és igazságtalan vagyok a Természetes Vészek Kollektívával, ha a produkció mégis több sima, unalmas provokációnál, csak én ezt valamiért nem veszem észre.

Szoboszlai Annamária: Határterületek

A Swinging Door és a Light Music előadásáról

A tánc tehát zenét képez magának, a zene pedig táncot, így építenek fel-le – közösen – zene- és táncszólamokat.

Lengyel György: Ne nézz vissza haraggal!

Pártos Gézáról - sok kitérővel

Puritán, igaz ember volt, mélyen intellektuális, gazdag belső érzelmi élettel, amelybe keveseknek engedett betekintést.