A Színház folyóirat története – röviden

A Színház folyóirat első száma 1968 novemberében jelenik meg, alapító-főszerkesztője

Boldizsár Iván, főszerkesztő-helyettese az akkori Művelődési Minisztérium állományából

Csabainé Török Mária. Fenntartója a Magyar Színházművészeti Szövetség, kiadója a

Lapkiadó Vállalat.

A szerkesztőséget kezdetben két fő alkotja, Koltai Tamás és Pályi András, hozzájuk

csatlakozik Köröspataki Kiss Sándor, valamint állandó szerzőként, később szerkesztőként

Nánay István. A Magyar Színházművészeti Szövetséggel állandósult feszültségek

következményeként a Szövetség kikerül az impresszumból, és 1976 júniusától a lap mint

„Színházművészeti, elméleti és kritikai folyóirat” határozza meg önmagát.

1979. januárban első alkalommal jelenik meg a lapban mellékletként, kivehető füzet

formájában dráma (Maróti Lajos: Közéletrajz). 2011-ig – kis megszakítással – folyamatos a

drámaközlés. Ezek a publikációk később a www.szinhaz.net internetes oldalra kerülnek.

1980 októberében a Színházművészeti Szövetség kritikustagozata első ízben díjazza az előző

színházi évad teljesítményeit (Színházi Kritikusok Díja). A szavazólapok megjelennek a

folyóiratban – ez azóta is hagyomány. A nyomtatott lap 2022. decemberi megszűnésétől a

szavazólapokat a www.szinhaz.net közli.

1989 augusztusában a korábbi főszerkesztő-helyettes, Csabainé Török Mária nyugdíjba

vonul. Az új szerkesztőség 1990. januárban áll fel, tagjai: Koltai Tamás főszerkesztő, Nánay

István főszerkesztő-helyettes, Csáki Judit és Szántó Judit. Újra bekerül a fejlécbe: „A Magyar

Színházművészeti Szövetség Folyóirata”, melynek kiadója az Arany János Könyv- és

Lapkiadó Kft..

1992. februárban a lap folyamatos megjelenésének biztosítására létrejön a Színház

Alapítvány.

1999. áprilisban új tipográfiával, új címlappal jelenik meg a kiadvány, fejlécében újra a

„Kritikai és elméleti folyóirat” megjelölés szerepel. 2001. áprilisban ismét változik az arculat.

Előbb tánc- (2003. november), majd – Tompa Andrea belépésével a szerkesztőségbe –

Világszínház rovattal bővül a kiadvány (2005. június).

2007 márciusában elindul a www.szinhaz.net , a lap online platformja Kutszegi Csaba

szerkesztésében.

Tompa Andrea 2010 januárjától főszerkesztő-helyettes, 2015 szeptemberétől – Koltai Tamás

váratlan halála után – pedig az ő vezetésével áll föl az új szerkesztőség. Tagjai: Herczog

Noémi, Králl Csaba (tánc), Rádai Andrea ( www.szinhaz.net ). A Színház Alapítvány

kuratóriumának élére Nánay István kerül. Később Boros Kinga, Molnár Zsófia, valamint

Kelemen Roland csatlakozik a laphoz.

2020. szeptember 1-től Tompa Andrea hivatalosan is lemond a főszerkesztői posztról. A

szerkesztőség úgy dönt, kollektív szerkesztőségi felállásban viszi tovább a lapot. A felelős

kiadói feladatokat Králl Csaba látja el, személyében a Színház Alapítvány kuratóriuma is új

taggal bővül. A kuratórium élén Nánay Istvánt Tompa Andrea váltja. 2021. júniustól a

szerkesztőség tagjai: Herczog Noémi, Kelemen Roland, Králl Csaba, Molnár Zsófia.

2022. novemberben a szerkesztőség bejelenti, hogy a 2022. decemberi számmal – permanens

forráshiányra hivatkozva – megszünteti a folyóirat nyomtatott kiadását, és 2023 tavaszára egy

új, korszerű, vizuálisan és szerkezetében is 21. századi honlapot fejleszt, ahol a régi netes

tartalmak és a print vállaltan tematikus összeállításai együtt és egyszerre megjeleníthetők.

2023. januárban némi csúszással megjelenik a Színház folyóirat 2022. decemberi, utolsó

nyomtatott (dupla) száma, mely teljes egészében a lapemlékezetről szól. A www.szinhaz.net

komplex, megújult honlapja végül szeptember végén indul el, egyesítve a friss, napi

tartalmakat (kritika, interjú, háttér, kerekasztal, drámaközlés stb.) és az elméletibb,

összefoglalóbb jellegű tematikus dossziékat a portál színben és tipográfiai megoldásaiban is

eltérő két felületén, a SZÍN és a HÁZ oldalon. A Színház folyóirat innentől végleg (?) az

Internetre költözik.