WWW.SZINHAZ.NETa SZÍNHÁZ folyóirat internetes portálja

a Színház folyóirat a Facebookon

Koltai Tamás (1942-2015)

A www.szinhaz.net közli a SZÍNHÁZ teljes anyagát, a folyóirat megjelenése után. A portálról cikket, fotót, vagy azok bármely részletét kizárólag a szerkesztőség és a szerző előzetes, írásbeli engedélyének birtokában lehet felhasználni, átvenni, nyilvános fórumon megjelentetni. Idézni csak a forrás és a szerző egyidejű megjelölésével, a teljes cikkre mutató link elhelyezésével szabad. Minden jog fenntartva.

ALL RIGHTS RESERVED

SZÍNHÁZ – kritikai és elméleti folyóirat

A Színház Alapítvány kuratóriuma: Barda Beáta, Forgách András,
Králl Csaba, Nánay István, Orlai Tibor, Tompa Andrea (elnök).
Szerkesztőség: Herczog Noémi, Kelemen Roland, Králl Csaba, Molnár Zsófia;
Schuller Gabriella (www.szinhaz.net).

Főmunkatársak:
Boros Kinga, Gabnai Katalin, Proics Lilla.

Szerkesztőségi titkár: Váradi Nóra.

Technikai munkatárs/
közösségi média: Kelemen Roland.

Felelős kiadó: Králl Csaba.

A SZÍNHÁZ folyóirat alapítója a Magyar Színházi Társaság.

Szerkesztőség: 1027 Budapest, Jurányi u. 1.

E-mail: szinhazalapitvany@gmail.com

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa a Színház folyóiratot!
Adószámunk: 19673776-2-41

Bankszámlaszám: 10402166-21624669-00000000

Terjeszti a Hirker Rt. NH. Egyesülés és alternatív terjesztők – Előfizethető a szerkesztőségben, bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR)

A folyóirat az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készül

Megjelenik havonta.

Külföldről is támogatott szervezet.

BESZÁMOLÓK