Alulírott készülő színházi produkciókhoz - a formálás bármely stádiumában - felajánlom segédrendezői szolgálataimat.

Vállalok gyorssegélyt, más néven tűzoltást (azaz premier előtti gatyába-rázást), vagy folyamatos éceszgéberséget. (Komputer javít: éceszhéberséget stb.)
Szükség- és igény szerint üzemszerűen rendelkezésre állok dramaturgiai, szcenikai, illetve koncepcionális mentő-ötletekkel, kisebb-nagyobb gagekkel, blikkfangokkal, a színészvezetésben hatásosan alkalmazható mély értelmű teóriákkal ésatöbbi.

Jelentkezés levélben „Leben und Leben lassen” jeligére a szerkesztőség címén.

Jeles András
reménybeli segédrendező

Facebook Comments