Ami ekkor/itt jelent meg: 2011. június, Folyóirat

2011. június

TARTALOMJEGYZÉK

Tompa Andrea: Itt és most és mindörökké

Az Egyszer élünk előadásáról

Mintha az előadás azt sejtetné, hogy kísérletezni lehet ugyan azzal, hogy elpusztítjuk őket, az Örök Hősöket, de nem fog sikerülni.

Urbán Balázs: Egy válogató emlékiratai II.

A POSZT-válogatásról

Szerencsére születtek olyan előadások is, melyekben a jelentéshez jól megválasztott és érvényesen működtetett nyelv is társult.

Kolozsi László: A film kéznyoma

Filmről és színházról

A film a színházról a kameramozgásokkal és a színészi játékkal szakad le.

Kővári Orsolya: A mesterség művésze

Molnár Piroskáról

Szinte egyetlen színészünk, aki munkáiban következetesen vallja, látványnak, mozdulatnak és szónak tökéletes összhangban kell lennie…

Kutszegi Csaba: Táncparadoxon

A szóból származó mozdulatról

A szót és az artisztikus, attraktív mozgást koncepcionálisan elegyítő színház egyszerre kínál lineárisan építkező, követhető cselekményt és értelmezhető metakommunikációs jelelést.

Péter Márta: Dolgozni a súlyos semmivel

Beszélgetés Udvaros Dorottyával

…a szónál sokkal erősebb tud lenni a zene és a mozdulat, nekem pedig csak a szó marad lehetőségként, tehát bizonyos szempontból hátrányos helyzetben vagyok.

Dragan Klaić: Különválva és összegabalyodva

Az üzleties és nem-üzleties színházról

A választóvonal, amely Európa színházi térképén az üzleties és nem-üzleties színház között húzódik, nem mindig ismerhető fel tisztán.

Koltai Tamás: Magyar változat: a naxoszi modell

A művészszínházról és a kereskedelmi színházról 

A politikai hatalom az elmúlt két évtizedben semmilyen felelősséget nem viselt a színház iránt.

Tompa Andrea: Hátra sem fordul

A moszkvai Arany Maszk Fesztiválról (2011. június)

Első – változatlan – tapasztalatom: a színház tele van. Dugig. Talán mégis van remény.