Ami ekkor/itt jelent meg: 2012. április, Folyóirat

2012. április

TARTALOMJEGYZÉK

Hermann Zoltán: Apák és fiúk

Gorkij Kispolgárokjáról

Besszemjonov középfajú ördögként itt világosan a mai magyar politikai és gazdasági elit arroganciájának paródiáját adja elő…

Sztrókay András: Felfelé menet

…e négy előadást tekintve megállapítható, hogy bár Temesváron vannak erős és gyenge előadások, nincsenek például kifejezetten rosszak.

Zappe László: Képernyőn a múlt színháza

A televíziós színházi közvetítésekről

Megszaporodtak a színházi közvetítések. Eddig ennek inkább az ellenkezőjét tapasztalhattuk: az utóbbi években inkább fogyatkoztak, eltünedeztek a műsorokból.

Kővári Orsolya: Megszólaltatja a képzeletet

Pogány Juditról

Színházi legendák kizárólag nagy színészi teljesítmények mentén születnek.

Herczog Noémi – Rádai Andrea: Újkritika, avagy mit kíván a Teátrumi Társaság

A Magyar Teátrum hasábjain folyó vitáról, az újkritika retorikájáról, nyelvezetéről és eszmeiségéről

…olyan színházat képzelnek el, ami sokkal inkább az egyoldalú kommunikációnak, vagyis a passzív befogadásnak és nem a párbeszédnek kedvez.

Kutszegi Csaba: Egy kicsi Szkülla, egy kicsi Kharübdisz

Vidéki balettegyüttesekről

…a múlt század hatvanas, hetvenes és nyolcvanas éveinek lázadói kikaparták a gesztenyét az ezredforduló szórakoztatóinak.

Morsányi Bernadett: Rekonsrukciós kísérlet[ek]

Adalékok a Dohány utcai Lakásszínházhoz

A Kádár-rendszer kulturális közegében lejátszódó mikrotörténetekből az egész korszakra lehet következtetni.

Nagy András: Színház mint/vagy politika

Egy londoni konferenciáról

A konferencia szervezői csakugyan globális térbe helyezték a posztdráma kérdéseit…

Jászay Tamás: Kényes egyensúly

Jászay Tamás marosvásárhelyiek budapesti vendégszerepléséről

Gáspárik elmondta, hogy érkezésekor dolgozni akaró társulatot talált Vásárhelyen, ám a hatalmon lévő hivatali apparátus minden érdemi változtatás ellen volt.