Archive of posts published in the tag: Dragan Klaic

Tompa Andrea: Dragan Klaić emlékére (1950-2011)

Dragan nemcsak az európai kultúrpolitikákat, de az európai színházi valóságot is elképesztően jól ismerte, Budapesten is szinte otthon volt.

Dragan Klaić: Különválva és összegabalyodva

Az üzleties és nem-üzleties színházról

A választóvonal, amely Európa színházi térképén az üzleties és nem-üzleties színház között húzódik, nem mindig ismerhető fel tisztán.

Koltai Tamás: Magyar változat: a naxoszi modell

A művészszínházról és a kereskedelmi színházról 

A politikai hatalom az elmúlt két évtizedben semmilyen felelősséget nem viselt a színház iránt.