Archive of posts published in the tag: Georges Banu

Georges Banu: Purcărete, a rendező – a színpad költője

Portrévázlat

Silviu Purcărete költő-rendező. Kettős identitás ez, két pozíció, amelyek összeolvadása és egymásra hatása sajátos státuszt biztosít neki. Purcărete elkerüli egyetlen álláspont purizmusát, váltogatja, társítja a kettőt, összevegyíti a modelleket, és határozottan visszariad attól, hogy bármelyikbe is belemerevedjen. Színháza a világ legkülönfélébb színpadain egy művész, egyben azonban egy értelmező jelenlétéről is vall – egyedisége ebből fakad.…

Koltai Tamás: A varázsló titka?

Koltai Tamás Georges Banu Peter Brook- könyvéről

Ez a Daróczi Enikő fordításában megjelent kötet színesen, elevenen és szakmailag magas színvonalon teszi hozzáférhetővé Brook közvetlen színházát…

Tompa Andrea: Vérfagyasztók társadalma

A Jógyerekek képeskönyvéről

A nyolc gyermeket nemző család az uralkodó ideológiából indul ki: a gyermek a család alapja.

Georges Banu: Az öreg színész, avagy az emlékezet allegóriája

Az öreg színészekről

Az öregedés színpadi jelenléte mélyen megérinti a nézőt, már amennyiben bölcsesség, nem pedig földi hívság van mögötte.