Archive of posts published in the tag: Lolita

Bálint Orsolya: Násztánc és korhatáros Disney

2 in 1 kritika: Feledi Project: Menyegző és Kulcsár Noémi Tellabor: Lolita

Gyakran ér az a tudathasadásos élmény, hogy olyan kortárs, ráadásul fiatal alkotókat látok, akik nem a ma táncnyelvén, s nem is eredeti, saját hangjukon szólnak, ennek tetejébe lejárt szavatosságú üzeneteket közvetítenek.

Tompa Andrea: A lét elviselhetetlen kettőssége

Nabokov-adaptációkról és Lolita-előadásokról

„Úgy tűnik, az isten is arra teremtette Nabokovot, hogy színpadi anyaggá váljék a rendezők és színészek számára.”

Tompa Andrea: Lágyéka vágya

A Lolitáról

Az Albee-darab idegesítő narrátor-szerepét, a szimpla dramaturgiai mozgatórugót Lukáts Andor a produkció lelkévé, motorjává, fényévé változtatja.