Archive of posts published in the tag: Magyarország

Gajdó Tamás: Virágzó színház az üldöztetésben

A zsidó színház hazai előzményeiről

Ha zsidó színház hazai előzményeit keressük, nem sok sikerrel járunk. Egyetlen adatunk van a Tanácsköztársaság idejéről: „Budapest Főváros Népbiztossága bemutatja Csók György Géza kérvényét, amelyben zsidó nyelvű [sic!] színház engedélyezését kéri. A VIII/1. ügyosztály rámutat arra, hogy a folyamodvány 37 aláírójának túlnyomó többsége burzsoá származású. A maga részéről nem ért egyet a kezdeményezéssel […].”[1]

Fáy Miklós: Azt akarjuk, amit akarunk?

Fáy Miklós a POSZT-válogatásáról

Egy szépen fejlett, vaskos átlagosságon kell átlábalni ahhoz, hogy az igazán jót is megtalálja az ember.