Archive of posts published in the tag: P. Müller Péter

Útitársak

Szerzői lapemlékezet 6.: Pethő Tibor, P. Müller Péter, Schuller Gabriella

Megszámoltuk: 1494 szerzője volt a Színház folyóiratnak 55 év alatt. Brutálisan nagy szám, magunk sem hittük volna, hogy a folyóirat körül évtizedek alatt felgyülemlett szellemi kör ilyen hatalmas. Ennek fényében máris elenyészőnek tűnik az a több mint két tucat szerzői lapemlékezet, amellyel a Színház nyomtatott kiadását honlapunkon is elbúcsúztatjuk, párhuzamosan az utolsó, szintén a folyóirat…

Szabó Attila: Az elbeszélés határvonalai

A Kronosz Kiadó Színháztudományi Kiskönyvtárának két kötetéről

A Kronosz Kiadó színháztudományi sorozatában 2019-ben három kötet is megjelent, szinte egy időben. Az alábbiakban a három közül kettőről írok azt feltételezve, hogy a kötetek valamilyen közös nevezőre hozhatók, vagy legalábbis egyszerre mutatnak fel valami relevánsat a magyar színházi gondolkodás „korszelleméből”.

P. Müller Péter: Színház és politika interferenciái 1968 néhány eseményében II.

Az alkalmanként négy-öt óra időtartamú előadás igen nagy mértékben a közönség közreműködésére épült, a paradicsomba vezető létrán rítusok, víziók, akciók vittek feljebb és feljebb. A létrafokokon való előrejutás „között” a nézőknek lehetőségük nyílt a bekapcsolódásra, cselekvésre, véleménymondásra. Az előadásban sok volt a tömegjelenet, a meztelenség, a vitatkozás, és a produkció időként letartóztatásokba torkollott, mivel az…

Schuller Gabriella: A színháztudomány átrendeződő terei

Két kötet a színházi terekről

A közelmúltban két olyan kötet is megjelent, amely a tér és téri fordulat középpontba állításának szándékával vizsgál színházi jelenségeket.

Tarján Tamás: D. B. K. J.

P. Müller Péter: A magyar dráma az ezredfordulón című könyvéről

…a könyv esszencialitása sürgeti, hogy részletezőbb, további terepekre is kiterjeszkedő legyen: továbbíródjék.

Descartes-tól Walt Disneyig: Testek a porondon

Galgóczi Krisztina P. Müller Péter Test és teatralitás című könyvéről

…nem képzelhető el színház/teatralitás valamiféle test(ek) nélkül.