Archive of posts published in the tag: Thomas Bernhard

Darida Veronika: Testet öltött irodalom

A Forte Társulat prózaadaptációi

Elképzelhető, ahogy Jeles András írta egy azóta is megvalósulatlan színházi laboratórium lehetőségéről elmélkedve, hogy egy mű úgy jelenjen meg a színpadon, hogy egyetlen sor sem marad benne az eredetiből, mégis megszólal az egész. A Forte Társulat ezzel az elgondolással gyökeresen ellentétes alapelvet követ, mely szerint hangozzon el minél több az eredeti műből, viszont változzon meg…

Nánay István: Csontmező

Thomas Bernhard: Vaterland – Forte Társulat / Trafó

Színházi látásmódjuk, stílusuk és gondolkodásmódjuk sokban rokonítható, így csak idő kérdése volt, hogy Horváth Csaba rátaláljon Bernhardra és szövegeinek érvényes megközelítésére.

Tarján Tamás: Heildenplatz

Heldenplatz - Katona József Színház - KRITIKA

Egyéni magatartásmodellek sora, bonyolult családi struktúra beszéli el a világrosszabbítás általános jelenségeit…

Szántó Judit: Utzbachban nem történt csoda

A színházcsinálóról - Pesti Színház - KRITIKA

Itt a publikum szórakozni akar, nem megrendülni és magába nézni.

Peter Kümmel: Egyszerűen bonyolult

Peter Kümmel a Die Zeit 2011/11. számában beszélgetett Claus Peymann-nal és Gert Voss-szal

A két nagyhírű színházi ember a gyűlöletről, a kibékülésről és Thomas Bernhard zsenijéről beszél

Sztrókay András: Azok vagyunk, állatok

Kulterer - Hólyagcirkusz - KRITIKA

Kulterer személyes történetét a mi mindennapi posványunkra cserélik le.

Stuber Andrea: Az épület s az építő

A színházcsináló 1991-ben került először közönsége elé Magyarországon, s azóta tudjuk, hogy nagy színész kell hozzá, olyan nagy, akiben a nagy ripacs is elfér.

Sz. Deme László: Csak a vég

A színházcsináló - Stúdió K Színház - KRITIKA

Miközben komédiába ágyazva felhelyeződik az elborzasztó végállapot, maga a színpadi megvalósítás egysíkúra sikeredik.

Sz. Deme László: Baj van!

Kant - Hólyagcirkusz - KRITIKA

A Hólyagcirkusz társulatának játéka korántsem depresszióval teli szomorkodós hangot üt meg, sokkal inkább az abszurditás humorára hegyez ki mindent.