Tulajdonképpen a véletlennek köszönhetjük ezt a fókuszt. A gondolkodást Baluja Petra megkeresése és írása indította be, aztán a téma csak terebélyesedett, terebélyesedett, alig bírtunk leállni. Ezt a magunk kis szerkesztőségi műhelyében sikerként könyveltük el. Lám, ez is egyfajta siker. Nekünk nagy dolog, másnak semmi. Attól függ ki, honnan nézi, és mit jelent számára a fogalom. A színpadi előadó-művészetben sikerről beszélni olyan, mint a világ legmagátólértetődőbb dolgáról beszélni. Ez az itt közölt írásokból, beszélgetésekből világosan kitetszik. Az elkövetkező oldalakon mégis számos sikerdefinícióval találkozik majd az olvasó, amelyek nemcsak eltérő megközelítésről árulkodnak, de meglehet, hogy köszönő viszonyban sincsenek egymással. Mert a legfontosabb kérdés, úgy tűnik, mégsem maga a siker mibenléte, hanem siker és teljesítmény, siker és érték, siker és népszerűség viszonya. Ami aztán nemhogy megkönnyítené, sokkal inkább bonyolítja a róla szóló diskurzust. Sikeres olvasást kívánunk!

Facebook Comments