Archive of posts published in the tag: Anton Csehov

Karsai György: Komikus elemek a tragikum szolgálatában

A Három nővérről

A Prozorov-ház kifosztott, üres tér (mintegy illusztrációul Peter Brook örök érvényű színházelméletéhez)…

Thomas Irmer: Csehov és a groteszk játékmód

Frank Castorf Három nővéréről

Az est ekképpen Heiner Müllertől kölcsönzi a maga tézisét: „A sztálini perverzitás azon alapult, hogy Marx és Engels kizárta a forradalmi mozgalomból a lumpenproletariátust.”

Szántó Judit: Almák az almáriumban

A Ványa bácsiról

A Nemzetiben Csehovot és Csehovban magunkat ismerhetjük meg; a Vígszínházban az adott Csehov-dráma történetét, a szereplők jellemét és konfigurációját.