Kovács Dezső: Játszmák a biliárdasztalon

Platonov - Maladype - KRITIKA
2010-10-18

Letisztult formakultúrájú, világos gondolatvezetésű, formátumos Csehov-értelmezést van szerencsénk látni.

Pőrére csupaszított, mégis artisztikus, a dráma lényegére redukált előadásban mutatta be a Maladype társulata Csehov remekét. Elnézve a sallangmentes, egyszerű eszközökkel operáló produkciót, hallgatva a szereplők tisztán hangzó beszédét, legelőbb az járt az eszemben, mennyire modern is ez a színmű, s nemcsak a nyelvhasználata, a világképe, hanem az emberábrázolása, az élethelyzetei, egyszóval mindaz, ami vitathatatlanul ma is alkalmassá teszi kortárs tartalmak közvetítésére.
Balázs Zoltán egy biliárdasztal köré, fölé, s annak felragyogó, majd fakuló erejű fénykörébe szervezte a játékot. Négy oldalról üljük körbe a színteret, a színészek az első sorban, a nézők között foglalnak helyet, s onnét lépnek be a jelenetekbe. Van az egész produkciónak egyfajta könnyed, frivol, játékos, fiatalos és meditatív fílingje, mintha nem is Csehov gyilkos párbeszédei és szótirádái hangoznának föl a szereplők ajkán. Elég sokat foglalatoskodnak a játékosok a Csehov-textusok közé illesztett biliárdmenetekkel, a színes golyók számozásával, elhelyezésével, a lökések technikájával, ami majdnem mindig elsőrangú humorforrás, s az irónia eszköze. A ragyogó lámpafüzérrel megvilágított méretes biliárdasztal pedig maga a játék színtere; rohangásznak körülötte, lépkednek, dulakodnak rajta, s dramaturgiailag kitüntetett helyeken gyakorta döntik rá a nőket a férfiak (vagy fordítva). Elég sok, erotikusan átfűtött jelenetsor pereg a világos posztóval fedett asztalon, heves szerelmi szcénák is zajlanak, és sokszor fonódnak össze érzéki, kitartott csókban a párok. A könnyed és folytonos játszadozás a biliárdasztal körül, s valamennyi darabbeli helyszín és jelenet koncentrálása erre a felfokozott drámaiságú térre kiváló lehetőséget ad a rendezőnek arra, hogy létrehozza a játék tiszta és egynemű gondolati közegét. Nincsenek zavaró mellékzöngék és mellékkörülmények: az alapelemeire redukált dráma szólal meg, s a meztelenre vetkeztetett jellemeket látjuk, amint föltárulkoznak, egymásnak feszülnek. Balázs Zoltán végtelenül szikárrá csupaszította a játékot, sok szereplőt, jelenetet elhagyott vagy összevont. S alaposan „ráterhelt” színészei játékára, többek között azzal, hogy roppantul dísztelen, ám intenzív játékmódot követelt meg tőlük. Az előadásban nincsenek a hagyományos értelemben vett „alakítások”: a játékosok keresetlen egyszerűséggel élik figuráikat, s jószerével úgy mondják szövegeiket, mintha civilek hétköznapi beszédét hallanánk. A Maladype szívós kitartással folytatott művészi kísérletezése és a korábbi előadásaikban is gyakran látott játéktréningje maximálisan gyümölcsözőnek bizonyult e produkcióban. Letisztult formakultúrájú, világos gondolatvezetésű, formátumos Csehov-értelmezést van szerencsénk látni.

 

Tankó Erika, Ligeti Kovács Judit és Orosz Ákos / Schiller Kata felvétele

Fiatal, dinamikus színészcsapat viszi sikerre az előadást. Nemcsak nagy erőbedobással, de láthatóan élvezettel merülnek alá szenvedélyeik labirintusába. A nyitóképekben szinte felelőtlen derűvel viháncolnak és vadulnak. Harsányak. Önfeledtek. Vadak. Belemenősek. Aztán lassan kezdik adagolni figuráik sötétebb színeit. Első közülük a címszerepet adó Orosz Ákos robbanékony Platonovja. Nem mélabús értelmiségi: masszív erőtolulás, színtiszta energiabomba. Szögletesen ironikus. Nyeglén groteszk. Szelíd fiúarca mögött tagolatlan, nyers indulatok dúlnak. Apránként fonja körbe valami édeskés, burjánzó szövevény. Sodródik, menekül; lassan veszíti el önmagát. Orosz súlyos Platonovja végül szobormereven áll a dúlt harci terepen, dákókkal cövekelték körbe a végtagjait, s úgy dől el, mint egy felrobbantott, lassan leomló épület. Nincs csattanó pisztolylövés, a test és a lélek valahogy szétszálazódik; szétmállik, megsemmisül. Ligeti Kovács Judit nagyszívű Anna Petrovnája féktelen és rutinos szerelmi játékos. Magához ölelné a fél világot, kitartóan munkálkodik Platonov megszerzéséért. Megalázkodik, ha kell, s könnyedén vedli le asszonyi méltóságát. Az elcsavart fejű, megszédült Szofját Fátyol Kamilla játssza, érzékletesen. Valósággal belemerevedik Platonov birtoklásába: egyre öntudatosabb lesz, lábaival hangosan doboló, fennhéjázó nő válik belőle, hogy annál csúfondárosabb legyen bukása. Páll Zsolt délceg tartású, önérzetes Abram Vengerovicsot formál, aki mindig pontosan tudja, meddig terjed a mozgástere. Aztán kőkeményen benyújtja a számlát. Fiát, Iszakot lendületesen és szenvedélyesen adja Faragó Zénó. Mikor összecsapnak Platonovval, mereven áll egymással szemközt a két férfi az asztal magasában (s az akarnok Iszak ajkán hangzanak el a szereplők sorából kiiktatott Oszip halálos fenyegetései). A Platonov butácska, jószívű feleségét adó Tankó Erika Szásája maga a megtestesült alázat: ez az érzékeny nő mindenestől alárendeli magát urának. Míg Szofja és Platonov vad szerelmi duettje bonyolódik a biliárdasztalon, az asszony óvatosan körbe-körbe egyensúlyoz az asztal peremén. Ahogy beszól férjének, az egyszerre mulatságos és dermesztően groteszk. A gunyoros Platonov élceitől szenvedő Grekovát, a csúnya lányt a színpadon rég látott bájos Kerekes Vica játssza illúziót keltően: öntudatos fiatal nőként, revánsra készülve, de a férfi vonzásától végül nem szabadulva. Tompa Ádám tüzesen lobogó Trileckije a játék galvanizátora és olykori rezonőre, Lendváczky Zoltán megcsalt Vojnyicevjének arcéle haloványabb.

Az előadást végig erős kézzel tartja egyben a rendező; az apróbb ritmushibák a későbbi előadásokban korrigálhatók. Bár a színlap nem tüntet föl fordítót, a jócskán átgyúrt-átszabott szöveg vélhetőleg Elbert János fordítása alapján készült. A kortársi viseletektől csak árnyalatnyira elemelt jelmezek Molnár Bea munkáját dicsérik.

Csehov: Platonov (A Maladype Színház)
Díszlet, jelmez: Molnár Bea. Dramaturg: Góczán Judit. Asszisztens: Mátrai Mirella. Produkciós vezető: Erős Balázs. Rendező: Balázs Zoltán.
Szereplők: Ligeti Kovács Judit, Lendváczky Zoltán, Fátyol Kamilla, Tompa Ádám, Kerekes Vica m.v., Páll Zsolt, Faragó Zénó, Orosz Ákos, Tankó Erika.

Thália Színház, Arizona Stúdió, 2010. október 16.

Budapesti Őszi Fesztivál

Ha teheted, támogasd a munkánkat bankkártyás fizetéssel vagy átutalással, hogy az 55 éves Színház folyóiratnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.