Nánay István: Szubjektív Kisvárda

2022-02-04

Életem egy része a kisvárdai fesztivál, de úgy is fogalmazhatnék: ezt a találkozót kicsit én is alakítottam. Csaknem negyedszázadon át voltam állandó résztvevője, hol mezei nézőként, hol kritikusként, és sok évig amolyan „szürke eminenciánsként” (ahogy Darvay Nagy Adrienne e titulussal A kisvárdai fesztivál című könyvében megtisztelt). A második találkozón már ott voltam, néhányról egyéb elfoglaltságom miatt részben vagy egészében hiányoztam, és utoljára 2013-ban, a 25. fesztiválon vettem részt.

E jubileumi találkozón a fesztivál programjának válogatójaként, meg talán a múltamnak is köszönhetően is, munkaebédre kaptam meghívást. A fogások közben szó esett a fesztivál történetéről és jelenéről, én pedig forszíroztam, hogy beszéljünk a jövőjéről is. Az akkori polgármester és a térség országgyűlési képviselője egyértelművé tette, hogy nem a fesztivál szerepel a prioritásaik élén, azaz sem az előadások technikai feltételeinek javításában, sem a résztvevők és vendégek elhelyezésének körülményeiben nem várható érdemi változás. Beláttam: számomra akkor véget ért egy korszak, s a kisvárdai fesztivál további működéséhez semmilyen minőségben sem kívántam asszisztálni. Azóta nem jártam Kisvárdán, bár a Várszínház és Művészetek Háza igazgatója minden évben invitál, hiszen tőle békességben váltam el.

László Zsuzsa és Rekita Rozália az Ahogy tetszikben (Kolozsvári Állami Magyar Színház, 1991., r.: Tompa Gábor). Fotó: Ilovszky Béla

Az 1972/73-as szezontól kezdve – ahogy a lehetőségek engedték – több-kevesebb rendszerességgel és egyre nagyobb körben kísértem figyelemmel a határon túli színházak tevékenységét. Nagyjából ismertem művészi teljesítményüket és azokat az évek során egyre sokasodó gondokat is, amelyekkel nemcsak a Ceauşescu-diktatúra alatt ellehetetlenülő, áldatlan körülmények között dolgozó erdélyi társulatok, hanem a többi szomszéd országbéliek is küszködtek.

1990-ben, a második találkozón az egymástól elzárt együttesek találkozása és a bemutatott produkciók mellett a legfontosabb esemény az a tanácskozás volt, amelyen a jelen lévő igazgatók leltárt készítettek: hol mi a legfőbb baj, és ezek orvoslásában milyen hivatalos és nem hivatalos segítséget várnak Magyarországról. Tanúja lehettem annak, ahogy a politika már akkor – miként később is, egészen máig – megjelent a találkozón. Ablonczy László és Fodor Tamás csörtéjéből, Tabajdi Csaba előadásából azt lehetett kihallani, hogy az MDF, az SZDSZ és az MSZP más-más módon, de szeretné kisajátítani a kisvárdai fesztivált éppen úgy, mint a határon túli színházak ügyét.

Arra azonban kevésbé figyeltek, amit a határon túliak a Köszönet és ajánlás című összefoglalóban megfogalmaztak. Ez egyrészt mindannak számbavétele volt, amiben a színházak hiányt szenvedtek (rendező, tervező, színpadtechnikai eszközök, hang és fénytechnika stb.), másrészt kéréseket és javaslatokat tartalmazott (többek között: az országos és a kisvárdai fesztivál közös elvek szerint működjön; szakmai-művészeti tanács irányítsa a határon túli színházak találkozóját; jöjjön létre alapítvány a kisvárdai fesztivál finanszírozására; a fesztiválon ne lépjen fel alanyi jogon minden társulat, de egyrészt tájon vagy versenyen kívül játszhasson bármely együttes, másrészt minél több művész vehessen részt az eseményeken; legyen fesztiválújság, kísérőprogram és kielégítő technikai háttér). Hát, e kívánalmakból negyed évszázad alatt nem sok valósult meg. Igaz, néhány évig határon innen és túl számos településen vendégszerepeltek a kisebbségi színházak, lett fesztiválújság, és 1994-től művészeti vezető is Horváth Z. Gergely film- és televízió-rendező személyében.

Horváth Zoli (HZG) engem – mint akinek nálánál régebbi és mélyebb ismeretei voltak a kisebbségi színházról – kért fel segítőjének. Azt a hét évet, amíg együtt dolgoztunk, a kisvárdai fesztivál történetének a legizgalmasabb és sok szempontból a legeredményesebb időszakának éltem meg. Mindenes voltam, a válogatástól a program összeállításán, zsűrizésen, a szakmai beszélgetéseken át a díjazásig mindenhez volt közöm. Sőt, a nyaranta Kisvárdán készülő tévéfilmekben is közreműködtem dramaturgként, szervezőként vagy asszisztensként.

1992-ben már Bérczes Lászlóval válogattam a fesztivál előadásait, de 1994-től 2001-ig ez folyamatos feladatommá vált. Ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy a helyszínen láttam minden előadást (bár elég sokat megnéztem év közben), hanem azt, hogy az igazgató, Nyakó Béla meg a művészeti vezető külön-külön vagy együtt szerzett élményeit és benyomásait összevetve az enyéimmel, valamint a versenyzők igényeit figyelembe véve közösen hoztuk meg a végső döntéseket. Gyakran kényszerültünk kompromisszumokra, mert a játszóhelyek – művelődési ház, Várszínház, alternatív helyszínek (zsinagóga, iskola aulája, mini-kamaraterem, mobil „színház”, sátor, szabadtér) – nagysága, felszereltsége nem minden előadáshoz volt alkalmas (előfordult, hogy Nyíregyházán a színházban mutattak be egy-egy produkciót, például a kolozsváriak Woyzeckjét). Az is gyakorta előfordult, hogy a színházak az utolsó pillanatban eltértek az előzetes megállapodástól. Ennek ellenére minden évben két-három fantasztikus előadás került Kisvárdára. Megkockáztatom: nemegyszer művészileg magasabb színvonalú volt a kisvárdai fesztivál, mint az országos.

E két fesztivál egymáshoz közelítése (amit 1990-ben az igazgatók kértek) akadozva ment, ha egyáltalán. Először 1994-ben Keserű Ilona válogatott be egy határon túli előadást a Szolnokon tartott országos színházi találkozó versenyprogramjába. De 1997-től megint hiába keresünk kisebbségi színházat a programban; majd 2001-től a POSZT belső szabályzata írta elő, hogy évente maximum két külhoni magyar előadás szerepelhet a fesztiválon. Kisvárdán viszont nem sikerült elérni például azt, hogy magyarországi társulat is fellépjen a versenyben. Ennek kezdetben az is akadálya volt, hogy a legtöbb határon túli produkció sem technikailag, sem művészileg nem volt összemérhető a szóba jöhető magyar színházakéival, ezért a fesztiváljelleg tisztasága sérült volna. De lényegesebb, hogy a hazai szakma nem vagy csak nagyon késve vett tudomást a kisvárdai fesztiválról, s egyáltalán a határon túli színjátszásról. Ez összefüggésben volt azzal, hogy a fővárostól való nagy távolság miatt egy-egy érdekesebb előadás megtekintéséhez is minimum egynapos kiruccanásra kellett vállalkozni. S ha valaki mégis odalátogatott, az ottalvás sem ment könnyen, hiszen a településnek alig volt – és ma sincs – elég és elfogadható színvonalú szálláshelye. Ám a zsűrizést elvállaló művészek kivétel nélkül a rácsodálkozás, a feltétlen elismerés és az összetartozás felemelő élményével távoztak a fesztiválról. Jó páran később érdeklődő nézőként is visszatértek Kisvárdára.

Ezek a külső körülmények is közrejátszottak abban, hogy ez a találkozó szűk körű, családias légkörben zajlott. Ennek rossz oldala a szakmai és kritikai visszhang hiánya volt, a haszna pedig az, hogy szoros kapcsolat alakulhatott ki a különböző régiók alkotói között. Ehhez a hajnalig tartó együttlétek éppúgy hozzájárultak, mint a délelőtti szakmai beszélgetések vagy a tematikus kísérő programok. Az előző napi előadásokat kiveséző szakmai beszélgetések 1992-ben kezdődtek (azon persze már részt vettem), de formájuk, lebonyolításuk a HZG-vel közös éveinkben szilárdult meg. Arra törekedtünk, hogy határon túli és magyarországi alkotók és kritikusok együtt értékeljenek, de volt, amikor csak a moderátor (többnyire én) vezette ezeket a szeánszokat. A hazai gyakorlattól igencsak eltérő módon igyekeztünk nyílt és őszinte, azaz nem nagyon udvariaskodó vitákat generálni. Ez nem mindig történt konfliktusok nélkül, mert néha a túl kemény véleményeket és kijelentéseket az érintett alkotók nem könnyen toleráltak. Ilyenkor a viták az éjszakai sörözgetések közben folytatódtak és jutottak (többnyire) nyugvópontra.

A szakmai beszélgetésekre a zsűritagok is gyakran eljöttek, bár általában nem vettek részt a vitában. Igyekeztünk úgy összeállítani a zsűrit, hogy ott is érvényesüljön a sokféleség, de volt, amikor csak határon túli, volt, amikor fordítva, csak hazai művészek és kritikus alkották. S voltak visszatérő tagok, mint Újvidékről Gerold László, Erdélyből Zseránszky István, s persze Horváth Z. Gergely vagy én.

A mi részvételünknek elsősorban praktikus okai voltak. A rendszerváltás után a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Színházi Osztálya sokat tett azért, hogy a határon túli színházak hathatós segítséget kapjanak. Ez alatt egyrészt állami pénzügyi támogatást kell érteni, másrészt annak megszervezését, hogy magyarországi színházak, intézmények műszaki és egyéb segítsége célba jusson. Emellett ezek a források biztosítottak hazai rendezőknek, tervezőknek honoráriumot, ha határon túl dolgoznak stb. A kisvárdai fesztiválon a díjazás révén a kisebbségi színházak (például a katasztrofális helyzetben lévő beregszászi vagy a háború sújtotta vajdaságiak, a nyelvtörvény miatt ellehetlenülő felvidékiek) pótlólagos támogatáshoz juthattak. A zsűrizés szigorúan értékalapú volt, de a felajánlott (minisztériumi, megyei, városi, egyéb) pénzdíjak felosztásában a döntnökök bizonyos mértékben szabad kezet kaptak. Ebben tudtunk segédkezni, mivel mi ketten értelemszerűen több információval rendelkeztünk a megosztás lehetőségeiről is, az együttesek szükségleteiről is. Ez a szempont az évek során egyre kisebb jelentőségű lett.

Már az 1990-es Köszönet és ajánlásban megfogalmazódott, hogy legyenek olyan kísérőprogramok, amelyek tágítják a résztvevők ismereteit, mert a határon túl hosszú évekig csak gyéren lehetett információhoz jutni. Ezért minden évben különböző területek (színházi és szerzői jog, menedzsment, dramaturgia, zenés színház stb.) szakértőit hívtuk, akik egész napos „fejtágítókat” tartottak.

A programok másik formája a workshop volt. Kezdetben „elöregedett” társulatok léptek fel, hiányoztak a fiatalok. De 1990 után minden régióban megélénkült a színházi képzés. Marosvásárhelyen például a nyolcvanas évek második felében évente már csak három magyar hallgatót lehetett színész szakra felvenni, de ’90-ben nagy létszámú, tizennégy fős osztály indult, és megkezdődött a rendezőképzés is. 1992-ben a vásárhelyiek már felléptek a fesztiválon, aztán a pozsonyi, kolozsvári és újvidéki fiatalok is bekapcsolódtak, s egyre inkább átvették a főszerepet a programban és a fesztivál hangulatának alakításában. Kézenfekvő volt, hogy a különböző helyekről érkező ifjak ne csak szabadidejükben legyenek együtt és cseréljenek eszmét, hanem közös foglalkozásokon ismerjék meg egymást, és kipróbálják képességeiket. Ezért indítottuk el a nekik szóló műhelyeket 1998-ban, amikor is a találkozó utolsó napján bemutathatták közös munkájuk eredményét, a Körtáncot. Ezek a műhelyfoglalkozások később részévé váltak a fesztiválnak, tematikájuk kiszélesedett, többek között dramaturgiai, kreatív zenei, bábos, kritikaírási foglalkozásokon lehetett részt venni, amelyeket Duró Győző, Sáry László, Fodor Tamás és jómagam vezettünk.

A keveredés más fóruma is kialakult: a nyári színházi előadások és azok tévéfelvétele. Kisvárdán a Várhoz illesztett szabadtéri színpad már sokkal korábban is nyári előadások színhelye volt, s nemcsak befogadott, hanem direkt erre a helyre készült előadások alkották programját. Ezt a hagyományt vitte tovább a fesztivál. Akkor intézményesült ez a lehetőség, amikor Horváth Z. Gergely lett a művészeti vezető, hiszen közvetítésével a Magyar, illetve a Duna Televízió ezeknek a produkcióknak társfinanszírozója lett. 1990-től nyaranta egy vagy két olyan előadás született, amelyek szerepeit határon túli társulatok művészei játszották, de az ügyelő, a súgó és sok egyéb háttér-közreműködő is ezekből a színházakból került ki (néha magyarországi színészek is felléptek, például 1998-ban az akkor végzett budapesti színművészetisek). Miután az előadások lementek, a produkciót HZG vezetésével felvette a televízió, vagy tévéfilmet forgatott belőle. Ez a konstrukció minden félnek hasznos volt, hiszen a színészek honoráriumhoz és ismertséghez jutottak, a televízió pedig olyan, viszonylag alacsony költségvetésű produkciókat kapott, mint Móricz Zsigmond A kismadár, Shakespeare A windsori víg nők, Békés Pál New Buda, Illyés Gyula Bál a pusztán, Petőfi Sándor A helység kalapácsa című műveinek feldolgozása közülük többnek az ismétlése időnként még mostanság is látható.

Dráfi Mátyás (Az Úr), Boldoghy Olivér (Ádám) és Boráros Imre (Lucifer) Az ember tragédiájában (Komáromi Jókai Színház, 1993., r.: Beke Sándor). Fotó: Nagy Teodor

A fesztiválok, az előadások és felvételek időszakában jó, ha három-négy óra alvásra jutott idő. Felspannolt állapotban éltünk mindannyian, akiknek közünk volt mindahhoz, amit Kisvárda jelentett. Kicsit belekóstoltunk a város életébe is. Jó ismerősként köszöntött reggelente a gyümölcsös, a pék, kedveztek a menzán az ebédet osztó asszonyok, szoros kapcsolat alakult ki köztünk és a művelődési ház sok áldozatot vállaló dolgozói, a fuvarozásunkat végző tűzoltók, de az akkori polgármester, dr. Oláh Albert között is.

Felejthetetlen találkozásokat is köszönhetek Kisvárdának. A határon túli színjátszás szinte minden alkotójával kollegiális vagy baráti kapcsolatba kerültem, miközben kritikusként meg kellett tartanom velük a pár lépés távolságot is. Kiemelkedően fontosak voltak – nem magam miatt – azok az alkalmak, amikor Göncz Árpáddal szót válthattam. A köztársasági elnök szívén viselte a fesztivál sorsát és jövőjét. Járt hivatalos minőségében Kisvárdán, de volt, amikor más kötelezettségét letudva útba ejtette a várost. Személyesen vagy kulturális tanácsosa útján érdeklődött, mi újság a fesztiválon, s ha kellett, latba vetette befolyását egy-egy kényes vagy elakadt ügy megoldásában. Most lenne százéves Jancsó Miklós, vele 1994-ben kerülhettem közeli kapcsolatba. Abban az évben elvállata a zsűritagságot, de a fesztivál idején zajlott az országgyűlési választás után a kormány felállítása is. Azokban a napokban dőlt el, hogy az SZDSZ koalícióra lép-e az MSZP-vel, vagy sem, s mivel ennek eldöntésében Jancsó is szerepet vállalt, naponta utazott Budapestre, és jött vissza az előadásokra. E hajszában is volt ideje hosszas beszélgetésekre, amelyek során sok mindent tanultam a politikáról, ugyanakkor művészi látásmódját is megismerhettem.

A kisvárdai fesztivál további hozadéka, hogy az évek során (beleértve a későbbieket, a 2001 utániakat is) folyamatában lehetett végigkövetni azt az utat, míg egy-egy színészhallgató érett, esetenként társulatvezető művészé válik. Főiskolai osztályok, társulatok sorsát figyelhettem egészen közelről. Minden régióban tanítottam, s azok pályáját, akikkel ily módon összehozott az élet, később is szemmel követhettem.

1998 és a tizedik találkozó fordulópont volt a határon túli színjátszásban. Ekkorra kezdtek megerősödni a társulatok technikai és művészi szempontból egyaránt. Az a hét év, amikor Horváth Z. Gergellyel felelősek voltunk a fesztivál sorsáért és kimeneteléért, a színházak életében az erőgyűjtés, a stabilizálódás, az önállósulás időszaka volt. 1998 után kezdtek kirajzolódni a társulatok sajátosságai, egyre több értékes produkció született, formálódtak színházi műhelyek (például Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Újvidék), új együttesek alakultak, és már nem csak Kisvárda volt az egyetlen hely és alkalom, ahol e társulatok bemutatkozhattak (például ekkortól rendezték meg Budapesten a Vendégségben Magyarországon elnevezésű minifesztiválokat határon túli színházak részvételével).

Ezek az eredmények igazából 2001 után értek be, amikor már Darvay Nagy Adrienne és Szűcs Katalin Ágnes lett a fesztivál válogatója és művészeti vezetője. Ekkoriban egy lépést hátralépve voltam jelen a találkozókon. Már nem rajtam volt egy fesztivál sikerének részbeni terhe, mégsem éreztem a korábbinál kevésbé fontosnak jelenlétemet. S nemcsak azért, mert továbbra is zsűriztem, írtam éjjelente a fesztiválújságba és készítettem összefoglaló elemzéseimet a Színház folyóiratnak vagy más orgánumoknak. Mindezeknél fontosabb volt, hogy élők maradtak a sokéves kapcsolatok, amelyek alapján minden találkozás, minden beszélgetés, minden éjszakai „lazulás” egy megszakítatlan folyamat része volt és maradt.

Már régóta elkerülöm Kisvárdát, a személyes találkozások is ritkulnak, a mai fiatalok zömét csak színpadról ismerem, de ha időnként összefutok „régiekkel”, együttlétünknek közös alapja van, amelynek egyik eleme biztosan a kisvárdai fesztivál.

Ha teheted, támogasd a munkánkat bankkártyás fizetéssel vagy átutalással, hogy az 55 éves Színház folyóiratnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.